Produkter

Vi har över 200 produkter att välja mellan

FOAM 2000.png

Foam 2000 CL

Används där det krävs en grundlig rengöring och desinfektion. Påför ämnet med skumutläggningsaggregat. Desinfektion ska ske i ett speciellt arbetsmoment efter avslutad rengöring. KAN KORRODERA LÄTTMETALLER. Foam 2000 cl ger ett kraftigt och mycket stabilt skumskikt, vid utläggning med skumaggregat. Foam 2000 cl avlägsnar effektivt fett, proteiner och annat förekommande smuts. FÅR INTE BLANDAS MED SYROR ELLER SURA PRODUKTER. KLOR Natriumhypokloritlösning-aktvt klor:15-30% Natriumhydroxid:1-5%

Produktinformation:

Dunk 22 kg - Art nr: 550052

Köpa?

Vid köp av produkt vänligen kontakta en av våra återförsäljare